Login or Register

Login

PasswordEnjoy web videos!

Lăng vua Khải Định | Khai Dinh tomb | Hue - Vietnam

Watch videos tubeHOME.com best Video from everywhere!

Description

Vua Khải Định lên ngôi năm 1916 và là vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng xây dựng lăng mộ để chuẩn bị cho sự yên nghỉ ngàn thu...

Embed video to your blog

Follow us

Add your comments about this video:

Please login or register to leave comments